Retourvoorwaarden en Procedure

Retourvoorwaarden

 

Retour procedure Telesun BV/ Telesun.nl

Voor aankopen bij Telesun geldt het volgende:
De klant kan bij Telesun een aangekocht product omruilen onder de hieronder genoemde voorwaarden.

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Telesun is alleen gehouden een verzoek tot restitutie van de koopprijs te honoreren, indien de klant binnen veertien dagen na aankoop terugbetaling van de koopprijs of omruil verlangt, zonder dat er sprake is van een defect, en aan de volgende voorwaarden voldoet:
a. De klant moet gelijktijdig de factuur overleggen.
b. Het product moet ongeopend, compleet en onbeschadigd in de originele verpakking zijn verpakt.
c. Het product is ongebruikt.

Uitgesloten van retour en omruiling zijn:
a. Prepaid- en softwarepakketten.
b. Licentiegebonden producten.
c. Navigatieapparatuur.
d. Desktopcomputers, notebooks, tablets, smartphones en overige datadragende producten.
e. Satelliettunerpakketten en smartcards.
f. Hygiënische producten (bijvoorbeeld scheerapparaten, hoofdtelefoons).
g. Op maat gemaakte producten en/of aanpassingen aan producten in opdracht van de klant.

Ook uitgesloten van retour en omruiling zijn producten die enige verandering hebben ondergaan – in de breedste zin van het woord door toedoen van de klant of derden. Bij een geschil heeft Telesun het recht om een onderzoek te laten verrichten door de leverancier van het product zonder voorafgaand aan dat onderzoek te zijn gehouden tot omruiling of terugbetaling van het aankoopbedrag.

Indien Telesun uit coulanceoverwegingen producten alsnog retour neemt, afhankelijk in hoeverre het product niet aan de voorwaarden voldoet,  kan Telesun het product retour nemen waarbij een bepaald percentage in mindering wordt gebracht van het aankoopbedrag.

Voor aankopen gedaan op de webshop geldt in aanvulling daarop het volgende:

Voor producten die zijn gekocht op Telesun.nl geldt een bedenktermijn van 14 dagen en kunnen binnen 14 dagen na ontvangst worden geretourneerd. Tijdens de bedenktijd dient de klant zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. De klant dient het product slechts in die mate uit te pakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of de klant het product wenst te behouden. De klant mag het product niet gebruiken. Indien de klant van zijn bedenktermijn gebruik maakt, dient de klant het product met alle geleverde toebehoren en indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Telesun te retourneren.

Retourprocedure binnen 14 dagen

Bij aankoop van een product heeft u de mogelijkheid om het binnen 14 dagen aan ons te retourneren. Deze termijn gaat in op de dag nadat het product door u of namens u in ontvangst is genomen.

 

Procedure om uw bestelling retour te melden

1.Vul het retourformulier binnen 14 dagen na ontvangst van uw bestelling in en mail het naar [email protected]  om uw retourpakket aan te melden. Het aangeven van de reden van retournering is gewenst voor een snelle afhandeling en ons verkoopproces te kunnen verbeteren. Na ontvangst van uw retourformulier zullen wij uw email binnen 48 uur beantwoorden. voor het vervolg proces.

2. Nadat u reactie heeft ontvangen op uw email voor retourmelding kunt u een uitgeprint exemplaar van het retourformulier toevoegen aan uw retourpakket. Let op, dat uw retourpakket binnen 3 werkdagen door ons moet zijn ontvangen. De kosten van retour zijn voor de rekening van de consument. Verstuur het pakket, graag in de doos / envelop waarin u het ontvangen heeft, naar onderstaand adres:

Telesun BV

Innsbruckweg  60

3047 AH  Rotterdam

Geef een reactie