Disclaimer

Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. Deze site is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze klanten, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Telesun is het niet toegestaan deze site op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk. Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van Telesun, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van Telesun.nl is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken. Deze site is bestemd voor het verstrekken van informatie aan onze klanten. Wij hebben de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kunnen geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op deze site. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan.

De op deze site geplaatste lezersrecensies geven uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende inzender. Wij zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van deze recensies. Het schrijven van recensies over ons en/of uw ervaring op deze of andere sites dient de recessent zicht te houden aan de algemene regels en fatsoensnormen. Indien een recensie niet voldoet aan deze regels en kan worden betiteld als laster of smaad jegens Telesun, dan zullen wij hiervoor stappen ondernemen en recensent de gelegenheid bieden de recensie aan te passen. Geeft de recensent hieraan geen gehoor en wordt door geplaatste recensie de bedrijfsvoering van Telesun nadelig bejegend, dan zullen wij betreffende recensie (laten) verwijderen al dan met juridische stappen ten gevolge.

Het is niet toegestaan deze site te framen of anderszins zonder uitdrukkelijk schriftelijke toestemming te gebruiken of te verveeluldigen. Wij achten ons niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op enige site die is verbonden/gelinkt van of naar deze site. Deze site is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch er kunnen altijd verschillen of onjuistheden voorkomen op onze website of bij derden zoals vergelijkingssites. De meest voorkomende reden dat gegevens mogelijk anders kunnen overkomen of onjuist vermeld staan, heeft te maken het updaten van de data welke in de regel in de nachturen gebeurd. Indien u twijfelt aan de echtheid van een gegeven of een onjuistheid constateert zouden zij u willen verzoeken contact op te nemen met onze klantenservice om u ervan te verwittigen welke informatie of prijsstelling correct is. Onze klantenservice beschikt over de meest actuele prijzen en informatie. Onze excuses voor eventuele onjuistheden welke u zou kunnen tegen komen of constateert. NB in de regel geldt dat de prijs direct onder het product, de meest actuele prijs is waartegen u het product kunt aanschaffen. Deze prijs zal ook worden overgenomen indien u het product besteld en te vinden is in de winkelwagen.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze klantenservice.

Telesun B.V.
Innsbruckweg 60,
3047AH Rotterdam
Nederland

(T) 010 714 25 73
(E) [email protected]
KvK 24447368
BTW NR. NL8201.26.664.B01