Garantie

Defect bij ontvangst
Indien uw product bij ontvangst defect blijkt te zijn dan verzoeken wij u direct contact op te nemen met onze klantenservice. Wij zullen u verder informeren over een passende oplossing. Het defect ontvangen product dient, indien nodig, binnen 3 dagen aan ons geretourneerd te worden. Let op: informeer ons altijd direct over een defect, ook als het niet meteen hinder oplevert of als u twijfelt aan het functioneren van het product.

 

Telesun staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en / of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en /of overheidsvoorschriften.


 

Garantietermijn
Op alle producten van Telesun.nl geldt de oorspronkelijke fabrieksgarantie, tenzij anders duidelijk vermeld. Indien uw product buiten de zichttermijn defect gaat, zou het mogelijk kunnen zijn dat u zich kunt beroepen op de fabrieksgarantie van het product. Neem in dat geval contact met op onze klantenservice. Stuur ons een e-mail naar [email protected] en vermeld in uw e-mail tenminste onderstaande punten:

 

Aankoopdatum

Factuurnummer

Naam product (beschrijving zoals op de factuur vermeld staat)

De aard van het probleem + wanneer het is opgetreden

 

Garantie op uw product

Voor elk product geldt een individuele garantietermijn. Telefoons hebben 24 maanden fabrieksgarantie, afhankelijk van de fabrikant. Voor overige producten op onze website kunt u ons een email sturen voor de garantievoorwaarden. Voor meer informatie over garantie op consumentenproducten kunt u de website van Rijksoverheid.nl raadplegen.

 

Non Europees toestel:

Onze toestellen zijn grotendeels Europese toestellen. Wij verkopen ook toestellen die in oorspronkelijk bedoeld zijn voor NON-EU landen (zoals; Rusland, Afrika, Azië). Bij deze toestellen geldt geen Europese fabrieksgarantie. Daarom komen deze toestellen in eerste instantie goedkoper uit dan Europese toestellen. Als het een NON-EU toestel is dan zal dit vermeld staan bij de specificaties. Dit wordt nogmaals benadrukt door ”Europese fabrieksgarantie – Nee”. De toestellen zijn wel geschikt voor de Europese markt. Echter is de documentatie niet in het Nederlands. Zodra er een Nederlandse simkaart in het toestel wordt geplaatst dan zal deze per direct in het Nederlands geactiveerd worden. Alle toestellen zijn voor verkoop door de producent getest om de kans op defecten te beperken, hierdoor zijn alle toestellen in goede staat zoals een Europese toestel. Het enige verschil tussen een NON EU toestel en een EU toestel is dat er geen Europese fabrieksgarantie zit. Wel is waar dat deze toestellen meestal goedkoper uitkomen vergeleken met Europese toestellen. Doordat de producent het toestel voor verkoop nog zelf test is de kans op defect ontzettend klein. Mocht dit wel het geval zijn dan hoort onze klantenservice dit uiteraard met spoed van u (binnen 7 dagen na ontvangst) We zullen samen met u opzoek gaan naar een gepaste oplossing!


 

Procedure voor het retourneren van een (defect) toestel:
Zodra wij het door u retour gestuurde product hebben ontvangen, zullen wij het defect controleren. Indien uw klacht gegrond verklaard wordt, zullen wij uw product ter reparatie aanbieden aan onze reparateur. Als uw toestel door onze technische dienst niet op enig gebrek kan worden getaxeerd, zullen wij het door u gestuurde toestel retour sturen naar u. Kosten hiervoor worden aan u in rekening gebracht.

Na onderzoek van de reparateur zullen wij u een prijsopgave sturen. Indien u akkoord gaat met de prijsopgave zullen wij de reparateur opdracht geven uw toestel te repareren. Indien de reparatie onder de garantieregeling valt, ontvangt u geen prijsopgave en wordt uw toestel conform de garantieregeling gerepareerd.

Let op: Indien de oorzaak buiten garantie valt, zullen er altijd onderzoekskosten ter waarde van € 15,- in rekening worden gebracht alvorens het toestel aan u zal worden geretourneerd.

 

Oorzaken buiten de garantie
Oorzaken die buiten garantie vallen zijn al die gevallen waarvan sprake is van een van buitenkomend onheil. Dit wil zeggen dat alle oorzaken die te maken hebben met vallen, (grof) geweld op het toestel, een foutieve lader gebruikt, waterschade (in welke hoedanigheid dan ook ontstaan), het ongeoorloofd open maken van het toestel, blikseminslag en overige zaken welke niet vanuit de binnenzijde van het toestel zijn ontstaan.

Indien u door eigen of derden toedoen schade toebrengt aan het product dan valt dit niet onder garantie van het geleverde product. U kunt in deze gevallen of wel uw verzekeraar op de hoogte brengen of de schade aan uw toestel op uw polis in verzekerd ofwel indien u met een credit card betaald heeft, uw credit card maatschappij contacteren.

 

Reparatie termijn
Indien uw product correct is geretourneerd zullen wij uw verzoek binnen 2 werkdagen na ontvangst in behandeling nemen. Na behandeling nemen van verzoek wordt het product binnen 6-8 weken terug gestuurd.

Zorgt u ervoor dat u uw klacht altijd zo goed als mogelijk omschrijft, eventueel aangevuld met een stappenplan, zodat onze technische dienst de storing indien noodzakelijk kan nabootsen.
Wij adviseren altijd om foto’s te maken van het product voordat u het product opstuurt voor uw eigen administratie.