Retourvoorwaarden

Retour procedure Telesun BV/ Telesun.nl

Voor aankopen bij Telesun geldt het volgende:
De klant kan bij Telesun een aangekocht product omruilen onder de hieronder genoemde voorwaarden.

Retournering van een bij Telsun gekocht product tegen restitutie van de koopprijs is mogelijk binnen veertien dagen na aankoop. Telesun stelt het op prijs producten zonder defecten te retourneren zodat volledige restitutie van de koopprijs mogelijk is, indien de klant binnen veertien dagen na aankoop terugbetaling van de koopprijs of omruil verlangt, en aan de volgende voorwaarden voldoet:
a. De klant moet gelijktijdig de factuur overleggen.
b. Het product indien mogelijk ongeopend, compleet en onbeschadigd in de originele verpakking zijn verpakt.
c. Het product graag ongebruikt retourneren.

Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van:

  1. volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  2. producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;
  3. producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
  4. producten die na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere zaken;
  5. alcoholische dranken waarvan de prijs bij de koop is overeengekomen, maar waarvan de levering pas kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen op de markt waarop u geen invloed heeft;
  6. audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
  7. kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een een overeenkomst voor de geregelde levering van dergelijke publicaties (een abonnement);

Indien Telesun uit coulanceoverwegingen producten alsnog retour neemt, afhankelijk in hoeverre het product niet aan de voorwaarden voldoet,  kan Telesun het product retour nemen waarbij een bepaald percentage in mindering wordt gebracht van het aankoopbedrag.

Voor aankopen gedaan op de webshop geldt in aanvulling daarop het volgende:

Voor producten die zijn gekocht op Telesun.nl geldt een bedenktermijn van 14 dagen en kunnen binnen 14 dagen na ontvangst worden geretourneerd. Tijdens de bedenktijd dient de klant zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. De klant dient het product slechts in die mate uit te pakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of de klant het product wenst te behouden. De klant mag het product niet gebruiken. Indien de klant van zijn bedenktermijn gebruik maakt, dient de klant het product met alle geleverde toebehoren en indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Telesun te retourneren.

Retourprocedure

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

 

Procedure om uw bestelling retour te melden

1.Graag het retourformulier binnen bovengenoemde termijn van uw ontvangen bestelling toezenden via mail naar [email protected]  om uw retourpakket aan te melden. Het aangeven van de reden van retournering is gewenst voor een snelle afhandeling en ons verkoopproces te kunnen verbeteren. Na ontvangst van uw retourformulier zullen wij uw email binnen 48 uur beantwoorden. voor het vervolg proces.

2. Nadat u reactie heeft ontvangen op uw email voor retourmelding graag een uitgeprint exemplaar van het retourformulier toevoegen aan uw retourpakket. Let op, dat uw retourpakket binnen de genoemde termijn bij ons moet zijn aangegeven. Verstuur het pakket, graag in de doos / envelop waarin u het ontvangen heeft, naar onderstaand adres:

Telesun BV/ T.a.v. Retour

Innsbruckweg 60

3047 AH  Rotterdam

Wie zendt/brengt de goederen terug?
U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

Wie draagt de kosten?
De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.