Retourneren & Voorwaarden

Je hebt 30 dagen de tijd (wettelijk 14 dagen) om binnen deze tijd zonder opgaaf van redenen het product kosteloos te retourneren. De 30 dagen tijdsperiode gaat in vanaf de dag van ontvangst. Tijdens de bedenktijd dien je zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. De klant dient het product slechts in die mate uit te pakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of de klant het product wenst te behouden.* De klant mag het product niet gebruiken. Indien de klant van zijn bedenktermijn gebruik maakt, dient de klant het product met alle geleverde toebehoren – en indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Telesun te retourneren. Het product mag geen gebruikerssporen bevatten.

*Dit geldt niet voor de mobiele telefoons die verzegeld zijn, hiervan mag de verzegeling alleen ongebroken/verpakt geretourneerd worden.

Wie zendt de goederen terug?

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 30 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 30 dagen is verstreken.

Wie draagt de kosten?

De directe kosten van het terugzenden van de goederen, nemen wij voor onze rekening tot 30 het bedenkingstermijn verstrekt.

Je dient het product volledig inclusief de bijbehorende verpakking en accessoires mee te retourneren. De retourkosten zijn voor uw rekening. Wij behouden het recht voor om geretourneerde artikelen te weigeren als het vermoeden bestaat dat de artikelen reeds zijn gebruikt of buiten onze schuld om zijn beschadigd.

Retourneren van oordopjes / AirPods / Earbuds / koptelefoon etc.

Het retourneren van producten binnen deze categorie kunnen wegens gezondheidsredenen / hygiënische redenen niet geretourneerd worden. Deze producten worden altijd verzegeld/geseald opgestuurd en wegens deze reden kunnen wij het product niet accepteren als retour indien de verzegeling/seal is verbroken. Bovendien worden deze producten uitgesloten vanuit het herroepingsrecht wegens deze redenen. De klant kan bij Telesun een aangekocht product omruilen onder de hieronder genoemde voorwaarden.

U heeft het recht om binnen een termijn van 30 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 30 dagen na de dag  waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Telesun stelt het op prijs producten zonder defecten te retourneren zodat volledige restitutie van de koopprijs mogelijk is, indien de klant binnen veertien dagen na aankoop terugbetaling van de koopprijs of omruil verlangt, en aan de volgende voorwaarden voldoet:
a. De klant moet gelijktijdig de factuur overleggen.
b. Het product indien mogelijk ongeopend, compleet en onbeschadigd in de originele verpakking zijn verpakt.
c. Het product graag ongebruikt retourneren.

Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van:

  1. volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  2. producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;
  3. producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
  4. producten die na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere zaken;
  5. alcoholische dranken waarvan de prijs bij de koop is overeengekomen, maar waarvan de levering pas kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen op de markt waarop u geen invloed heeft;
  6. audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
  7. kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een een overeenkomst voor de geregelde levering van dergelijke publicaties (een abonnement);

Indien Telesun uit coulanceoverwegingen producten alsnog retour neemt, afhankelijk in hoeverre het product niet aan de voorwaarden voldoet,  kan Telesun het product retour nemen waarbij een bepaald percentage in mindering wordt gebracht van het aankoopbedrag.

Procedure

Product retourneren kan heel gemakkelijk via onze online retourformulier via waar je bestelling retour kunt melden. Klik hieronder om je bestelling retour te melden.
Retour aanmelden

 

Let op:

  • De verzender is altijd verantwoordelijk voor de verzending. 
  • Je dient je bestelnummer (of eventueel het factuur) mee te versturen.

Creditering

Als wij alles in goede orde en het product overeen komt met ons retourbeleid zullen wij het bedrag binnen 7 werkdagen terugstorten op uw rekening. Indien wij het product om een of andere redenen niet terug kunnen nemen zullen wij contact met u opnemen om tot een passende oplossing te komen.